2019-10-18

Jūsų ELEKTRONINĖ UNIJA

1.
Saugus prisijungimas
2.
Sistemos sertifikato tikrinimas
3.
Atpažinimo duomenų saugumas ir veiksmai, praradus atpažinimo duomenis
4.
Papildomos saugumo priemonės

Kredito unijos "Mano unija" elektroninių paslaugų naudotojų atmintinė

 1. 1.Saugus prisijungimas ir naudojimasis kredito unijos "Mano unija" elektroninių paslaugų sistema

  1. 1.1. Norėdamas naudotis kredito unijos "Mano unija" (toliau – Unija) elektroninėmis paslaugomis, Unijos Narys ar Naudotojas (toliau – Naudotojas) turi sudaryti Elektroninių paslaugų sutartį ir gauti Unijos suteikiamus atpažinimo duomenis. Naudotojas taip pat privalo turėti kvalifikuotą mobilų parašą ir kompiuterį su prieiga prie interneto.

  2. 1.2. Naudotojai Unijos elektroninėmis paslaugomis gali naudotis prisijungę prie Unijos elektroninių paslaugų sistemos Internetu adresu https://eb.manounija.lt.

  3. 1.3. Prisijungimui prie elektroninių paslaugų tinklalapio rekomenduojama naudotis apsaugotais kompiuteriais, patartina vengti prisijungti prie Unijos elektroninių paslaugų tinklapio naudojantis svetimais ar viešose vietose prieinamais kompiuteriais ir naudojantis viešais interneto tinklais. Tokiuose kompiuteriuose ar tinkluose gali būti neužtikrinama tinkama apsauga, t. y. gali būti įdiegta kenkėjiška programinė įranga, be Naudotojo žinios perimanti įvedamus duomenis.

  4. 1.4. Baigę darbą ar net trumpam pasitraukdami nuo kompiuterio būtinai atsijunkite nuo elektroninių paslaugų tinklalapio (spauskite „Atsijungti“ o ne „X“ viršutiniame naršyklės dešiniajame kampe) ir užverkite interneto naršyklės langą.

 2. 2.Kredito unijos "Mano unija" elektroninių paslaugų sistemos sertifikato tikrinimas

  1. 2.1. Prieš pradėdamas naudotis elektroninėmis paslaugomis kiekvienas Naudotojas turi įsitikinti, kad tikrai jungiasi tinkamu adresu. Sąsaja turi būti koduota, t. y., adresas turi prasidėti raidėmis https:// Naršyklės adreso lange turi būti matoma spynelės piktograma –sertifikato ženklas (vieta priklauso nuo naudojamos naršyklės).

  2. 2.2. Jei prisijungimo lange nematote adreso žaliame fone ar žaliomis raidėmis arba jei lange atsiranda informacija, kad yra problemų su tinklalapio saugumo sertifikatu, nutraukite darbą ir jokiu būdu nesijunkite prie elektroninių paslaugų sistemos.

  3. 2.3. Norėdami įsitikinti, ar tikrai jungiatės prie Unijos elektroninių paslaugų sistemos, patikrinkite „sertifikato galiojimą“.

   1. 2.3.1. Naršyklės lange adreso eilutėje paspauskite spynelės piktogramą.

   2. 2.3.2. Pasirinkę viršuje esantį skirtuką Certification Path, įsitikinkite, kad sertifikatas tikras, t. y. turite matyti tokią informaciją „sertifikatas galiojantis“.

   3. 2.3.3. Jei pateiktas tekstas skiriasi, jokiu būdu neįvedinėkite Atpažinimo duomenų ir nebandykite prisijunkti prie elektroninių paslaugų tinklalapio, gali būti, kad tinklalapis nėra saugus. Nutraukite darbą ir nedelsdami susisiekite su Unijos darbuotojais tel. (8~5) 240 9389. Unijos nedarbo metu prašome kreiptis elektroniniu paštu info@manounija.lt.

 3. 3.Kredito unijos "Mano unija" atpažinimo duomenų saugumas ir veiksmai, praradus atpažinimo duomenis

  1. 3.1. Naudotojai turi saugoti Unijos jiems suteiktus Atpažinimo duomenis. Už Atpažinimo duomenų saugumą atsakingi patys Naudotojai, todėl imkitės visų reikiamų saugumo priemonių:

   1. 3.1.1. Neatskleiskite pašaliniams asmenims savo Naudotojo Atpažinimo duomenų ir kitų slaptažodžių. Niekuomet ir niekam nesiųskite šių duomenų elektroniniu paštu;

   2. 3.1.2. Nerašykite savo Atpažinimo duomenų ant lapelių, nepalikite vietose, kur galėtų pamatyti kiti asmenys.

  2. 3.2. Praradę Atpažinimo duomenis/priemones nedelsiant informuokite apie tai Unijos darbuotojus tel. (8~5) 240 9389. Jei šių priemonių praradimas susijęs su trečiųjų asmenų neteisėtais veiksmais, nedelsiant apie tai praneškite teisėsaugos institucijoms. Unijos nedarbo metu prašome kreiptis elektroniniu paštu info@manounija.lt.

 4. 4.Papildomos saugumo priemonės naudojantis kredito unijos "Mano unija" elektroninėmis paslaugomis

  1. 4.1. Rekomenduojama periodiškai patikrinti savo kompiuterio saugumą:

   1. 4.1.1. Nuolat atnaujinkite operacinę sistemą ir naršyklę, kad būtų išvengta saugumo klaidų;

   2. 4.1.2. Naudokite patikimą antivirusinę programinę įrangą ir nuolat atnaujinkite ją bei virusų duomenų bazes;

   3. 4.1.3. Naudokite ugniasienes (angl. firewall), programas, veikiančias prieš šnipinėjančias programas (angl. anti-spyware).

  2. 4.2. Gavę laišką ar sulaukę skambučio iš asmens, prisistatančio Unijos darbuotoju ir sulaukę prašymo įvesti savo Atpažinimo duomenis į nuoroda atsiųstą tinklapį ar pasakyti juos Unijos darbuotojui telefonu, būkite budrūs ir neatskleiskite reikalaujamų duomenų:

   1. 4.2.1 Niekada nespauskite jokių nuorodų, atsiųstų asmenų, prisistatančių Unijos darbuotojais ir neįvedinėkite jokios informacijos tokiuose tinklalapiuose net jei jie atrodo kaip tikras Unijos elektroninių paslaugų tinklalapis;

   2. 4.2.2 Neatverkite įtartiname elektroniniame laiške esančių nuorodų ar pridėtų bylų ir neatsakykite į jį;

   3. 4.2.3 Atsiminkite, kad Unija niekada nesiunčia Naudotojams elektroninių laiškų ir neprašo įvesti slaptų Atpažinimo duomenų į nuoroda atsiųstą tinklapį ar atskleisti juos telefonu;

   4. 4.2.4 Slaptų Atpažinimo duomenų negalima atskleisti niekam, net jei mėgintų bauginti ar žadėtų dosnų atlygį už Atpažinimo duomenų atskleidimą;

  3. 4.3 Apie įtartinus elektroninius laiškus ar skambučius, kuomet prašoma ar reikalaujama atskleisti Atpažinimo duomenis nedelsdami informuokite Unijos darbuotojus tel. (8~5) 240 9389. Unijos nedarbo metu prašome kreiptis elektroniniu paštu info@manounija.lt.

© Kredito unija "Mano unija"
Informacija vartotojams tel. (8~5) 240 9389, e. paštu info@namounija.lt